ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU O VIATA MAI BUNA ROMANA | ENGLISH

Achizitii

Achizitie - Leasing Auto / data: 2010-10-21

ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU O VIATA MAI BUNA, cu sediul in Bucureşti, str. Dr. Petre Herescu nr.4, sector 5, cod postal 050587, Romania, CIF RO25614863, in calitate de beneficiar al proiectului „Start la Antreprenoriat
– reducerea somajului prin stimularea dezvoltarii de noi afaceri din randul somerilor si creare de noi locuri de munca”, conform contractului POSDRU/82/5.1/S/58694, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
– “Investeste in Oameni!”, organizeaza Procedura competitiva, pentru atribuirea contractului avand ca obiect servicii de leasing financiar pentru doua autovehicule nerulate (microbuz si autoturism), cu avans 0%, comision de administrare de maxim 1.5% din valoarea de achizitie, platibil o singura data la semnarea contractului, comision de gestiune lunar de maxim 35 lei, dobanda de finantare de maxim 8% pe an aplicabila la sold, pentru o perioada de 30 luni. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare este „pretul cel mai scazut”. Toate informatiile privind achizitia se pot obtine in urma solicitarii adresate direct achizitorului la numarul de telefon tel: 0724272349; fax: 031/4328433; e-mail: irina.preda@aevb.ro. Persoana de contact : Preda Irina.
Data-limita pentru depunerea ofertelor este 05.11.2010, ora 14,00.
________________________________________________________________________________________________
ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU O VIATA MAI BUNA Nr.6/02.11.2010 RASPUNS SOLICITARE CLARIFICARI NR.1 Referitor la: Achizitia publica de “Servicii de leasing financiar” pentru proiectul „Start la Antreprenoriat
– reducerea somajului prin stimularea dezvoltarii de noi afaceri din randul somerilor si creare de noi locuri de munca”, COD CPV 66114000-2. Ca urmare a solicitarii de clarificari cu privire la achizitia de Servicii de leasind financiar, conform adresei inregistrata la Asociatia Europeana pentru o Viata Mai Buna sub nr.5/12.11.2010, formulam urmatorul raspuns: Intrebarea nr.1: Se accepta o perioada de finantare de 24 luni? Raspuns: Da, se accepta o perioada de finantare de 24 de luni.
______________________________________________________________________________________________________

www.aevb.ro Copyright ©2010 ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU O VIATA MAI BUNA - AEVB. Toate drepturile rezervate.