ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU O VIATA MAI BUNA ROMANA | ENGLISH

Achizitii

Achizitie de servicii de consultanta in achizitiile publice - Start / data: 2011-03-04

ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU O VIATA MAI BUNA, cu sediul in Bucureşti, str. Dr. Petre Herescu nr.4, et.1, biroul nr.1, sector 5, cod postal 050587, Romania, CIF RO25614863, in calitate de beneficiar al proiectului proiectului „ Start la Antreprenoriat! – reducerea şomajului prin stimularea dezvoltării de noi afaceri din rândul şomerilor şi creare de noi locuri de muncă”, conform contractului POSDRU 82/5.1/S/58694, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – “Investeste in Oameni!”, organizeaza Procedura de cercetare a pietei – studiu de piata, pentru atribuirea contractului avand ca obiect achizitie de servicii de consultanta pentru achizitiile publice. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare este „Pretul cel mai scazut”. Toate informatiile privind achizitia se pot obtine in urma solicitarii adresate direct achizitorului la numarul de telefon tel: 0724272349; fax: 031/8178422; e-mail: irina.preda@aevb.ro, www.aevb.ro. Persoana de contact : Preda Irina. Data-limita pentru depunerea ofertelor este 10.03.2011, ora 16,00.

www.aevb.ro Copyright ©2010 ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU O VIATA MAI BUNA - AEVB. Toate drepturile rezervate.