ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU O VIATA MAI BUNA ROMANA | ENGLISH

Achizitii

Achizitie de servicii de executie si administrare website / data: 2010-11-11

ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU O VIATA MAI BUNA, cu sediul in Bucureşti, str. Dr. Petre Herescu nr.4, sector 5, cod postal 050587, Romania, CIF RO25614863, in calitate de beneficiar al proiectului „Start la Antreprenoriat
– reducerea somajului prin stimularea dezvoltarii de noi afaceri din randul somerilor si creare de noi locuri de munca”, conform contractului POSDRU/82/5.1/S/58694, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
– “Investeste in Oameni!”, organizeaza Procedura de prospectare a pietei - studiu de piata, pentru atribuirea contractului avand ca obiect achizitie de servicii de executie si administrare website. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare este „pretul cel mai scazut”. Toate informatiile privind achizitia se pot obtine in urma solicitarii adresate direct achizitorului la numarul de telefon tel: 0724272349; fax: 031/4328433; e-mail: irina.preda@aevb.ro, office@aevb.ro. Persoana de contact : Preda Irina.
Data-limita pentru depunerea ofertelor este 17.11.2010, ora 12,00.  

www.aevb.ro Copyright ©2010 ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU O VIATA MAI BUNA - AEVB. Toate drepturile rezervate.