ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU O VIATA MAI BUNA ROMANA | ENGLISH

Achizitii

Achizitie echipamente IT si periferice ID 61201 / data: 2012-04-11

ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU O VIATA MAI BUNA, cu sediul in Bucuresti, Bd. George Cosbuc, nr.42-44, et.2, biroul nr.1, sector 5, Romania, CIF 25614863, in calitate de beneficiar al proiectului “CeReRe in Turism-Centre Regionale de Resurse in Turism si Servicii integrate pentru stimularea antreprenoriatului in sectorul turismului”, conform contractului POSDRU/92/3.1/S/61201, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, organizeaza Procedura competitiva, pentru atribuirea contractului avand ca obiect livrare echipamente IT si periferice. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare este “Pretul cel mai scazut”. Toate informatiile privind achizitia se pot obtine in urma solicitarii adresate direct achizitorului la numarul de telefon tel: 0724272349; fax: 031/4328433; e-mail: irina.preda@aevb.ro, www.aevb.ro. Persoana de contact: Preda Irina. Data limita pentru depunerea ofertelor este 24.04.2012.

www.aevb.ro Copyright ©2010 ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU O VIATA MAI BUNA - AEVB. Toate drepturile rezervate.