ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU O VIATA MAI BUNA ROMANA | ENGLISH

Achizitii

Achizitie inchiriere spatiu CeReRe / data: 2011-10-19

ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU O VIATA MAI BUNA, cu sediul in Bucuresti, str. Dr. Petre Herescu nr. 4, et. 1, biroul nr. 1, sector 5, cod postal 050587, Romania, CIF RO 25614863 in calitate de beneficiar al proiectului “CeReRe in Turism – Centre Regionale de Resurse in Turism si Servicii integrate pentru stimularea antreprenoriatului in sectorul turismului”, conform contractului POSDRU/92/3.1./S/61201, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – “Investeste in Oameni!”, organizeaza Procedura competitiva, pentru atribuirea contractului avand ca obiect servicii de inchiriere spatiu in Bucuresti. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare este “pretul cel mai scazut”. Toate informatiile privind achizitia se pot obtine in urma solicitarii adresate direct achizitorului la numarul de telefon tel: 0724272349; fax: 031/4328433; e-mail: irina.preda@aevb.ro, www.aevb.ro. Persoana de contact: Preda Irina. Data-limita pentru depunerea ofertelor este 31.10.2011, ora 1000.

www.aevb.ro Copyright ©2010 ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU O VIATA MAI BUNA - AEVB. Toate drepturile rezervate.