ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU O VIATA MAI BUNA ROMANA | ENGLISH

Achizitii

Achizitie leasing financiar / data: 2010-11-26

ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU O VIATA MAI BUNA, cu sediul in Bucureşti, str. Dr. Petre Herescu nr.4, et.1 biroul nr.1, sector 5, cod postal 050587, Romania, CIF RO25614863, in calitate de beneficiar al proiectului „CeReRe in Turism-Centre Regionale de Resurse in Turism si Servicii integrate pentru stimularea antreprenoriatului in sectorul turismului”, conform contractului POSDRU/92/3.1/S/61201, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – “Investeste in Oameni!”, organizeaza Procedura competitiva, pentru atribuirea contractului avand ca obiect servicii de leasing financiar pentru un autoturism nerulat, cu avans 0%, comision de administrare de maxim 1.5% din valoarea de achizitie, platibil o singura data la semnarea contractului, comision de gestiune lunar de maxim 35 lei, dobanda de finantare de maxim 8% pe an aplicabila la sold. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare este „pretul cel mai scazut”. Toate informatiile privind achizitia se pot obtine in urma solicitarii adresate direct achizitorului la numarul de telefon tel: 0724272349; fax: 031/4328433; e-mail: irina.preda@aevb.ro. Persoana de contact : Preda Irina. Data-limita pentru depunerea ofertelor este 07.12.2010, ora 14,00

www.aevb.ro Copyright ©2010 ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU O VIATA MAI BUNA - AEVB. Toate drepturile rezervate.