ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU O VIATA MAI BUNA ROMANA | ENGLISH

Achizitii

Achizitie servicii de realizare spot TV (62447) / data: 2010-10-25

Asociaţia GEDEON, beneficiar al contractului POSDRU/91/2.2/S/62447, Proiect „Educaţia, şansa noastră pentru viitor!”, organizează procedură de cercetare a pieţei – studiu al pieţei, pentru achiziţia de servicii de realizare spot TV, cod CPV 92111250-9, Producţie de filme de informare. Scurtă descriere a obiectului contractului de achiziţie: Se vor achiziţiona servicii de realizare spot TV. Specificaţii tehnice minime şi obligatorii: conform Caietului de sarcini. Sursele de finanţare: POS DRU 2007-2013, Axa prioritară 2: „Corelarea invăţării pe tot parcursul vietii cu piaţa muncii", Domeniul major de intervenţie 2.2: „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”, proiectul POSDRU/91/2.2/S/62447. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut, în condiţiile în care oferta corespunde cerinţelor de natură tehnică şi cantitativă descrise in documentaţia pentru ofertanţi (specificaţiile tehnice). Alte informaţii privind această achiziţie (specificaţiile tehnice complete), precum şi orice alte informaţii suplimentare legate de contractul de achiziţie, pot fi obţinute în urma unei solicitări adresate în scris, depuse în original la adresa B-dul George Coşbuc, nr. 50, cod poştal 140531, Mun. Bucureşti, Sector 5. Operatorii economici interesaţi pot transmite / depune oferte, prin poştă sau direct, la adresa B-dul George Coşbuc, nr. 50, cod poştal 140531, Mun. Bucureşti, Sector 5, până cel mai târziu la data de 02.11.2010, orele 12:00  

www.aevb.ro Copyright ©2010 ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU O VIATA MAI BUNA - AEVB. Toate drepturile rezervate.