ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU O VIATA MAI BUNA ROMANA | ENGLISH

Achizitii

Achizitie servicii de telefonie fixa / data: 2010-11-11

Asociaţia GEDEON, beneficiar al contractului POSDRU/91/2.2/S/62220, Proiectul „Educaţia, şansa noastră pentru un viitor comun!”, cu sediul în B-dul George Coşbuc, nr. 50, cod poştal 140531, Sector 5, Bucureşti, organizează concurs de oferte pentru ACHIZIŢIA DE SERVICII DE TELEFONIE FIXĂ. Fondurile alocate pentru atribuirea contractului sunt asigurate din POS DRU 2007-2013, Axa prioritară 2: „Corelarea invăţării pe tot parcursul vietii cu piaţa muncii", Domeniul major de intervenţie 2.2: „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”, proiectul POSDRU/91/2.2/S/62220. SPECIFICAŢII TEHNICE: Se vor achiziţiona servicii de telefonie fixă, contractate prin abonament pe minim 24 de luni. Contractul va avea caracter de regularitate, putând fi reînnoit la expirarea perioadei contractate.

La locaţia Asociaţiei GEDEON – Centrul interregional (B-dul George Coşbuc, nr. 50, cod poştal 140531, Mun. Bucureşti, Sector 5), vor fi instalate 5 linii distincte de telefonie fixă.
Facilităţi minime oferite de Prestator:
- Instalarea liniilor telefonice în maxim 5 zile lucrătoare de la data comunicării privind atribuirea contractului
- Număr de minute incluse către toate reţelele fixe naţionale
- Număr de minute incluse către reţelele mobile naţionale
- Aparate telefonice incluse
- Perioade de abonament gratuite, la contractare.

Operatorii interesaţi în obţinerea altor detalii, pot transmite o Solicitare în scris, în acest sens, prin e-mail la adresa achizitii@gedeon.ro. Termenul limită de primire a ofertelor este 15.11.2010 orele 12:00.  

www.aevb.ro Copyright ©2010 ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU O VIATA MAI BUNA - AEVB. Toate drepturile rezervate.