ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU O VIATA MAI BUNA ROMANA | ENGLISH

Achizitii

Achizitie servicii de tiparire si livrare materiale publicitare Cerere / data: 2011-02-21

ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU O VIATA MAI BUNA, cu sediul in Bucureşti, str. Dr. Petre Herescu nr.4, et.1, biroul nr.1, sector 5, cod postal 050587, Romania, CIF RO25614863, in calitate de beneficiar al proiectului proiectului „CeReRe in Turism-Centre Regionale de Resurse in Turism si Servicii integrate pentru stimularea antreprenoriatului in sectorul turismului”, conform contractului POSDRU/92/3.1/S/61201, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – “Investeste in Oameni!”, organizeaza Procedura de cercetare a pietei – studiu de piata, pentru atribuirea contractului avand ca obiect achizitie de servicii de tiparire si livrare materiale publicitare. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare este „Pretul cel mai scazut”. Toate informatiile privind achizitia se pot obtine in urma solicitarii adresate direct achizitorului la numarul de telefon tel: 0724272349; fax: 031/8178422; e-mail: irina.preda@aevb.ro, www.aevb.ro. Persoana de contact : Preda Irina. Data-limita pentru depunerea ofertelor este 28.02.2011, ora 15,00.

www.aevb.ro Copyright ©2010 ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU O VIATA MAI BUNA - AEVB. Toate drepturile rezervate.