ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU O VIATA MAI BUNA ROMANA | ENGLISH

Achizitii

Achizitie servicii de tiparire si livrare materiale publicitare / data: 2010-11-16

ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU O VIATA MAI BUNA, cu sediul in Bucureşti, str. Dr. Petre Herescu nr.4, et.1, biroul nr.1, sector 5, cod postal 050587, Romania, CIF RO25614863, in calitate de beneficiar al proiectului „Start la Antreprenoriat
– reducerea somajului prin stimularea dezvoltarii de noi afaceri din randul somerilor si creare de noi locuri de munca”, conform contractului POSDRU/82/5.1/S/58694, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
– “Investeste in Oameni!”, organizeaza Procedura Competitiva, pentru atribuirea contractului avand ca obiect servicii de tiparire si livrare materiale publicitare, pentru a fi folosite in cadrul Conferintei de lansare a proiectului (pliante-100 buc, afise-10 buc, banner -1 buc, panou publicitar- 2 buc, mape- 100 buc, pixuri- 100 buc). Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare este „pretul cel mai scazut”. Toate informatiile privind achizitia se pot obtine in urma solicitarii adresate direct achizitorului la numarul de telefon tel: 0724272349; fax: 031/4328433; e-mail: irina.preda@aevb.ro. Persoana de contact : Preda Irina.
Data-limita pentru depunerea ofertelor este 29.11.2010, ora 10,00.

__________________________________________________________________________________________________

ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU O VIATA MAI BUNA Nr.39/23.11.2010 RASPUNS SOLICITARE CLARIFICARI NR.1 Referitor la: Achizitia publica de “Servicii tiparire si livrare materiale promotionale” pentru proiectul „Start la Antreprenoriat
– reducerea somajului prin stimularea dezvoltarii de noi afaceri din randul somerilor si creare de noi locuri de munca”, COD CPV 79823000-9. Ca urmare a solicitarii de clarificari cu privire la achizitia de Servicii de tiparire si livrare materiale promotionale, conform adresei inregistrata la Asociatia Europeana pentru o Viata Mai Buna sub nr.35/22.11.2010, formulam urmatorul raspuns:
Intrebarea nr.1: Care este valoarea estimativa a contractului? Raspuns: Conform Instructiunii nr.26/31.08.2010 emisa de AM POSDRU si a anexei 1 la aceasta instructiune, valoarea estimata a contractului nu este obligatoriu a fi mentionata in documentatia de achizitie.
Intrebarea nr.2: Oferta este divizata pe loturi? Raspuns: Nu.
Intrebarea nr.3: La pozitia 6 – pixuri inscriptionate: prevazute cu mecanism de apasare in cap si mecanism de deschidere prin rotatie? Adica un pix cu ambele forme de mecanism, sau doar cu una din forme la alegere? Raspuns: Pixurile inscriptionate vor fi prevazute cu mecanism de apasare in cap.
__________________________________________________________________________________________________

 

www.aevb.ro Copyright ©2010 ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU O VIATA MAI BUNA - AEVB. Toate drepturile rezervate.