ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU O VIATA MAI BUNA ROMANA | ENGLISH

Achizitii

Achizitie servicii de traducere si de interpretare / data: 2010-12-02

ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU O VIATA MAI BUNA, cu sediul in Bucureşti, str. Dr. Petre Herescu nr.4, et.1, biroul nr.1, sector 5, cod postal 050587, Romania, CIF RO25614863, in calitate de beneficiar al proiectului „Start la Antreprenoriat
– reducerea somajului prin stimularea dezvoltarii de noi afaceri din randul somerilor si creare de noi locuri de munca”, conform contractului POSDRU/82/5.1/S/58694, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
– “Investeste in Oameni!”, organizeaza Procedura Competitiva, pentru atribuirea contractului avand ca obiect servicii de traducere si de interpretare din/in limba romana/engleza: servicii de traducere
– aproximativ 1.900 pagini si servicii de interpretare
– aproximativ 70 de zile. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare este „pretul cel mai scazut”. Toate informatiile privind achizitia se pot obtine in urma solicitarii adresate direct achizitorului la numarul de telefon tel: 0724272349; fax: 031/4328433; e-mail: irina.preda@aevb.ro, www.aevb.ro. Persoana de contact : Preda Irina.
Data-limita pentru depunerea ofertelor este 13.12.2010, ora 12,00.  

www.aevb.ro Copyright ©2010 ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU O VIATA MAI BUNA - AEVB. Toate drepturile rezervate.