ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU O VIATA MAI BUNA ROMANA | ENGLISH

Achizitii

POSDRU 58694 achizitie servicii suport si asistenta IT / data: 2012-05-02

ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU O VIATA MAI BUNA, cu sediul in Bucuresti, Bd. George Cosbuc, nr.42-44, et.2, biroul nr.1, sector 5, Romania, CIF 25614863, in calitate de beneficiar al proiectului “Start la antreprenoriat – reducerea somajului prin stimularea dezvoltarii de noi afaceri din randul somerilor si creare de noi locuri de munca”conform contractului POSDRU/82/5.1./S/58694, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – “Investeste in Oameni!”, organizeaza Procedura competitiva, pentru atribuirea contractului avand ca obiect servicii suport si asistenta IT. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare este “Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic”. Toate informatiile privind achizitia se pot obtine in urma solicitarii adresate direct achizitorului la numarul de telefon tel: 0724272349; fax: 031/4328433; e-mail: irina.preda@aevb.ro, www.aevb.ro. Persoana de contact: Preda Irina. Data limita pentru depunerea ofertelor este 14.05.2011, ora 10:00.

www.aevb.ro Copyright ©2010 ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU O VIATA MAI BUNA - AEVB. Toate drepturile rezervate.