ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU O VIATA MAI BUNA ROMANA | ENGLISH

Oportunitati de angajare

Angajari proiect: Cerere Turism / data: 2010-10-15

Asociatia Europeana pentru o Viata Mai Buna beneficiar al proiectului “CeReRe in Turism": Centre Regionale de Resurse in Turism si servicii integrate pentru stimularea antreprenoriatului in sectorul turismului”; Numărul de identificare al contractului: POSDRU/92/3.1/S/61201, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – „Investeşte ๎n Oameni!”, publică prezentul anunt ๎n vederea angajării de experţi cu următoarele profile:

Asistent Manager (ID 61201) code pozitia AM 01 Responsabilitati:
• Asista managerul de proiect
• Asigura sprijin de ordin tehnic si financiar in activitatile curente ale proiectului, in coordonarea activitatilor partenerilor implicati in proiect, in implementarea proiectului in parametrii asumati, pentru a respecta conditiile contractuale şi legislaţia specifică privind FSE POSDRU ๎n Romโnia.
• Coordoneaza activitatile zilnice si saptamanale ale intregului personal si a tuturor expertilor, responsabil cu logistica proiectului, asigură suport ๎n organizarea resurselor umane şi materiale ale proiectului.
• Supervizeaza personalul administrativ, colecteaza infomatii pentru raportare si evaluare. Calificări, aptitudini şi experienţa profesională solicitate:
• Studii superioare universitare de lunga durata absolvite cu diploma de licenţă
• Cel putin 3 ani experienta in managementul proiectelor cu finantare FSE sau din alte fonduri publice (reprezinta un avantaj)
• Experienta in sectorul intreprinderilor mici si mijlocii (reprezinta un avantaj)
• Experienţa ๎n activităţi de coordonare a echipelor de lucru, experienţă ๎n monitorizarea activităţilor şi sarcinilor alocate echipelor de lucru
• Cunoştinte IT: MS OFFICE, MS EXCEL, Internet Explorer.
• Limba engleză fluent
• Excelente abilităţi de comunicare şi de raportare
• Rezistenta la stres, lucru in echipa cu obtinerea rezultatelor in termenele proiectului

Expert pentru informare, publicitate, comunicare (ID 61201) code pozitia EIP02 Responsabilitati:

• Coordonarea activitatilor de informare, publicitate si comunicare referitor la intregul Proiect si implementarea acestor activitati in regiunile Bucuresti Ilfov si Sud Muntenia
• Implementarea de evenimente regionale şi naţionale, inclusiv conferinţe, seminarii, workshop-uri şi mese rotunde; Coordonare şi monitorizare activităţi privind comunicatele de presă; Realizeaza analiza si studiul de impact al conferintelor si seminariilor
• Dezvoltarea si urmarirea implementarii elementelor de identitate vizuală a proiectului ๎n conformitate cu Manualul de identitate vizuală a AM POS DRU Calificări, aptitudini şi experienţa profesională solicitate:
• Studii superioare universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă
• Cel putin 5 ani experienta relevanta
• Experienta dovedita in elaborarea si implementarea planurilor de informare, publicitate si comunicare; experienţă ๎n relaţii publice şi activităţi de conştientizare, experienta de lucru cu presa si organizare de evenimente la nivel local
• Cunostinte privind elementele de identitate vizuală ๎n conformitate cu Manualul de identitate vizuală a AM POS DRU
• Cunoştinţe IT: MS OFFICE, MS EXCEL, Internet Explorer.
• Limba engleză fluent
• Abilitati de coordonare, Excelente abilităţi de comunicare şi de raportare
• Rezistenta la stres, lucru in echipa cu obtinerea rezultatelor in termenele proiectului

Expert tehnic pentru implementare (ID 61201) code pozitia ETI 03 Responsabilitati:

• Contribuie la gestionarea echipei, urmarirea activitatii echipelor de lucru, implementarea proiectului conform cerintelor si incadrarea acestuia in perioada de timp stabilita
• Urmareste aspectele privind implementarea tehnica, monitorizarea, evaluarea, logistica. Cerinte:
• Studii superioare de lungă durată absolvite
• Cel putin 3 ani experienta relevanta
• Abilitati in managementul de proiect
• Experienţă ๎n pregătirea procedurilor administrative, tehnice şi financiare pentru implementarea activităţilor proiectului
• Experienţă ๎n pregătirea rapoartelor intermediare şi finale tehnico-financiare pentru cererile de rambursare specifice FSE POSDRU
• Cunoştinte IT: MS OFFICE, MS EXCEL, Internet Explorer, Microsoft Project.
• Limba engleză fluent • Abilitati de raportare

Expert pentru analiza privind oportunitatile antreprenoriale in sectorul turismului sustenabil (ID 61201) code pozitia EA 04 Responsabilitati:

• Sprijin acordat echipei de lucru care va elabora analiza privind oportunitatile antreprenoriale in sectorul turismului sustenabil in Bucuresti-Ilfov, Sud Muntenia si Nord Est Cerinte:
• Studii superioare universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă
• Cel putin 5 ani de experienta
• Experienta in analiza privind oportunitatile antreprenoriale
• Experienta in sectorul turistic va reprezenta un avantaj

Expert achiziţii publice (ID 61201) code pozitia EAP 05 Responsabilitati:

• Expertul achizitii publice va contribui ๎n mod activ la atingerea rezultatelor planificate ๎n proiect, respectiv la derularea şi finalizarea procedurilor de achiziţii publice conform cererii de finanţare. Aplicarea corectă a legislaţiei ๎n vigoare; elaborarea documentatiei de atribuire, evaluarea dosarului de licitaţie publică; Gestionarea contestaţiilor formulate ๎n procedura de atribuire a contractului; participarea la elaborarea contractelor de achiziţii publice şi derularea procesului de atribuire a contractului de achiziţie publică; Cerinte:
• studii universitare absolvite cu diploma de licenţă
• cunoasterea in profunzime a legislatiei achizitiilor publice
• experienţă ๎n aplicarea achiziţiilor publice privind procedurile FSE AM POSDRU
• cunoştinte IT: MS OFFICE, MS EXCEL, Internet Explorer
• capacitate de analiză, dinamism, rigurozitate, adaptabilitate, seriozitate şi responsabilitate.
• Rezistenta la stres, lucru in echipa cu obtinerea rezultatelor in termenele proiectului

Data postat: 15/10/2010. Termen limita pentru transmitere CV-uri joi 28 octombrie 2010 ora 12.00 CV-urile care corespund criteriilor mentionate pentru fiecare pozitie se pot transmite la: jobs@aevb.ro. Persoanele selectate in urma transmiterii CV-urilor vor fi invitate la sediul Asociatiei Europene pentru o Viata Mai Buna din str. Dr. Herescu nr. 4, sector 5 Bucuresti in cursul zilei de vineri 29 octombrie 2010 si Joi 04 november 2010.  

www.aevb.ro Copyright ©2010 ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU O VIATA MAI BUNA - AEVB. Toate drepturile rezervate.