ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU O VIATA MAI BUNA ROMANA | ENGLISH

Oportunitati de angajare

Angajari proiect: Educatia sansa noastra pentru viitor! / data: 2010-09-22

Asociaţia Europeană pentru o Viaţă Mai Bună Partener nr 4 în proiectul “Educaţia, şansa noastră pentru viitor!”; Numărul de identificare al contractului: POSDRU/91/2.2/S/62447, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – „Investeşte în Oameni!”, publică prezentul anunţ în vederea angajării de experţi cu următoarele profile:

1 Expert implementare tehnică, monitorizare, evaluare Responsabilităţi: sprijinirea echipei de management în monitorizare, evaluare, raportare tehnică şi coordonare parteneriat. Cerinţe:
- Studii superioare economice
- Experienţă peste 6 ani în management în contextul implementării de proiecte/programe cu finanţare UE în domeniul ocupării şi/sau dezvoltării reurselor umane
- Master în Management
1 Expert implementare tehnică, monitorizare, evaluare, membru în Grupul de Coordonare al Proiectului (GCP) Responsabilităţi:
Coordonator pentru activităţile Partenerului 4 în proiect şi care va face parte din Grupul de Coordonare al Proiectului (GCP). Sprijinirea echipei de management în monitorizare, evaluare, raportare tehnică şi coodonare parteneriat. Cerinţe:
- Studii superioare economice
- Experienţă peste 6 ani în management în contextul implementării de proiecte/programe cu finanţare UE în domeniul ocupării şi/sau dezvoltării resurselor umane
- Master în Management

2 Experţi de informare/publicitate/comunicare Responsabilităţi: organizarea şi implementarea măsurilor de informare, promovare parteneriate, publicitate, vizibilitate, transparenţă Cerinţe:
- Studii superioare de specialitate;
- 3-5 ani experienţă relevantă;
- Experienţă în comunicare, organizare evenimente.

Data publicat 22.09.2010 Data limita transmitere CV la office@aevb.ro, 28.09.2010. Persoanele selectate vor fi contactate pentru interviu  

www.aevb.ro Copyright ©2010 ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU O VIATA MAI BUNA - AEVB. Toate drepturile rezervate.