ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU O VIATA MAI BUNA ROMANA | ENGLISH

Oportunitati de angajare

Angajari proiect: Start la antreprenoriat! / data: 2010-10-19

Asociatia Europeana pentru o Viata Mai Buna beneficiar al proiectului “Start la Antreprenoriat! – reducerea somajului prin stimularea dezvoltarii de noi afaceri din randul somerilor si creare de noi locuri de munca.”; Numărul de identificare al contractului: POSDRU/82/5.1/S/58694, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – „Investeşte în Oameni!”, publică prezentul anunt în vederea angajării de experţi cu următoarele profile:

Asistent Manager (tip B) (ID 58694) code pozitia AM01 Responsabilitati:

• Sprijina managementul tehnic si financiar in activitatea de monitorizare, raportare si evaluare
• Asigura sprijin de ordin tehnic si financiar in activitatile curente ale proiectului, in coordonarea activitatilor partenerilor implicati in proiect, in implementarea proiectului in parametrii asumati, pentru a respecta conditiile contractuale şi legislaţia specifică privind FSE POSDRU în România.
• Coordoneaza activitatile zilnice si saptamanale ale intregului personal si a tuturor expertilor, responsabil cu logistica proiectului, asigură suport în organizarea resurselor umane şi materiale ale proiectului.
• Supervizeaza personalul administrativ, colecteaza infomatii pentru raportare si evaluare. Calificări, aptitudini şi experienţa profesională solicitate:
• Studii superioare universitare de lunga durata absolvite cu diploma de licenţă
• Cel putin 3 ani experienta in managementul proiectelor cu finantare FSE sau din alte fonduri publice (reprezinta un avantaj)
• Experienţa în activităţi de coordonare a echipelor de lucru, experienţă în monitorizarea activităţilor şi sarcinilor alocate echipelor de lucru, experienţă în gestionarea relaţiilor cu autorităţile publice centrale si locale
• Cunoştinte IT: MS OFFICE, MS EXCEL, Internet Explorer.
• Limba engleză fluent
• Excelente abilităţi de comunicare şi de raportare
• Rezistenta la stres, lucru in echipa cu obtinerea rezultatelor in termenele proiectului

Expert implementare (tip A)(ID 58694) code pozitia EI02 Responsabilitati:

• Sprijina echipa de management in procesul de monitorizare, evaluare, raportare tehnica si coordonare parteneriate
• Va furniza consultanţă pentru implementarea proiectului conform legislaţiei specifice privind FSE POSDRU în România.
• Contribuie la gestionarea echipei, urmarirea activitatii echipelor de lucru, implementarea proiectului conform cerintelor si incadrarea acestuia in perioada de timp stabilita
• Urmareste aspectele privind implementarea tehnica, monitorizarea, evaluarea, logistica. Calificări, aptitudini şi experienţa profesională solicitate:
• Studii superioare universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă
• Experienta peste 6 ani in management in contextul implementarii de proiecte/programe cu finantare UE in domeniul ocuparii si/sau dezvoltarii resurselor umane (experienţa în FSE, în special);
• Master in Management sau certificare in managementul proiectelor
• Abilitati in managementul de proiect
• Experienţă în pregătirea procedurilor administrative, tehnice şi financiare pentru implementarea activităţilor proiectului
• Experienţă în pregătirea rapoartelor intermediare şi finale tehnico-financiare pentru cererile de rambursare specifice FSE POSDRU
• Cunoştinte IT: MS OFFICE, MS EXCEL, Internet Explorer, Microsoft Project.
• Limba engleză fluent
• Abilitati de raportare si de comunicare
• Rezistenta la stres, lucru in echipa cu obtinerea rezultatelor in termenele proiectului

Expert financiar/contabil (tip A) (ID 58694) code pozitia EC03 Responsabilitati:

• Sprijina echipa de management in procesul de monitorizare, evaluare, raportare financiara, documentatii prefinantare, pegatire rambursare
• Va semna şi data documentele contabile aferente operaţiunilor din cadrul proiectului. - Documentele originale pe baza cărora se înregistrează în contabilitatea Beneficiarului cheltuielile efectuate în cadrul Proiectului vor fi ştampilate cu menţiunea „Solicitat rambursare FSE - POSDRU” în vederea evitării dublei finanţări.
• Cunoasterea procedurilor emise de AMPOSDRU privind contabilitatea analitica pentru proiectele finantate prin FSE Calificări, aptitudini şi experienţa profesională solicitate:
• Studii superioare universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă
• Experienta peste 5 ani in derulare si coordonare proceduri financiar-contabile
• Expert contabil autorizat, membru activ al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România; canrnet de membru al CECCAR cu mentiunea “Activ” vizat pe anul respectiv
• Expertul contabil nu a fost sanctionat in ultimii trei ani de catre Departamentul de etica sau de catre Comisiile de Disciplina ale CECCAR
• Cunoştinte IT: MS OFFICE, MS EXCEL, Internet Explorer, Microsoft Project.
• Limba engleză fluent
• Abilitati de raportare si de comunicare
• Rezistenta la stres, lucru in echipa cu obtinerea rezultatelor in termenele proiectului

Expert achiziţii publice (ID 58694) cod pozitie EAP04 Responsabilitati

• Expertul achizitii publice va contribui în mod activ la atingerea rezultatelor planificate în proiect, respectiv la derularea şi finalizarea procedurilor de achiziţii publice conform cererii de finanţare. Aplicarea corectă a legislaţiei în vigoare; elaborarea documentatiei de atribuire, evaluarea dosarului de licitaţie publică; Gestionarea contestaţiilor formulate în procedura de atribuire a contractului; participarea la elaborarea contractelor de achiziţii publice şi derularea procesului de atribuire a contractului de achiziţie publică; Cerinte:
• Studii universitare absolvite cu diploma de licenţă
• Cunoasterea in profunzime a legislatiei achizitiilor publice
• Experienţă în aplicarea achiziţiilor publice privind procedurile FSE AM POSDRU cunoştinte IT: MS OFFICE, MS EXCEL, Internet Explorer
• Capacitate de analiză, dinamism, rigurozitate, adaptabilitate, seriozitate şi responsabilitate.
• Rezistenta la stres, lucru in echipa cu obtinerea rezultatelor in termenele proiectului

Data postat: 19/10/2010. Termen limita pentru transmitere CV-uri vineri 29 octombrie 2010 ora 12.00 CV-urile care corespund criteriilor mentionate pentru fiecare pozitie se pot transmite la: jobs@aevb.ro. Persoanele selectate in urma transmiterii CV-urilor vor fi invitate la sediul Asociatiei Europene pentru o Viata Mai Buna din str. Dr. Herescu nr. 4, sector 5 Bucuresti

www.aevb.ro Copyright ©2010 ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU O VIATA MAI BUNA - AEVB. Toate drepturile rezervate.