ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU O VIATA MAI BUNA ROMANA | ENGLISH

Stiri

Conferinta / data: 2010-12-09

COMUNICAT DE PRESĂ / FONDURI EUROPENE PENTRU COPIII AFLAŢI lN PERICOL DE ABANDON ŞCOLAR Asociaţia GEDEON

organizează în data de 9 decembrie 2010, la Iaşi, Hotel Ramada, sala Napoli, începând cu ora 10.00, conferinţa interregională cu tema “Abandonul şcolar, risc major al copiilor ce provin din grupuri dezavantajate, experienţe şi bune practici din alte state UE”. Evenimentul face parte din seria de activităţi derulate în cadrul proiectului “Educaţia, şansa noastră pentru viitor!”, POSDRU/91/2.2/S/62447, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, al cărui obiectiv general vizează prevenirea şi corectarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii, prin adoptarea unor strategii, planuri de acţiune şi programe în domeniul educaţiei, în vederea menţinerii şi reintegrării elevilor şi tinerilor într-un sistem educaţional deschis şi incluziv.

Cu acest prilej, vor fi abordate teme de interes privind modul de lucru, bunele practici şi abordările concrete ale unor instituţii şi organizaţii portugheze, în domeniul prevenirii şi combaterii abandonului şcolar, ca urmare a vizitei de studiu realizată cu sprijinul partenerului transnaţional COOPETAPE – Cooperativa De Ensino C.R.L. Portugalia. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană, iar incluziunea socială poate fi promovatǎ numai prin acţiuni de combatere a discriminării, promovarea egalităţii de şanse şi integrarea în societate a grupurilor vulnerabile care se confruntă cu un risc ridicat de marginalizare socială. Astfel, la nivelul regiunilor de implementare ale proiectului (Nord-Est, Nord-Vest, Centru şi Vest) vor avea loc o serie de acţiuni de conştientizare şi responsabilizare a elevilor, părinţilor/reprezentanţilor legali ai acestora, precum şi a cadrelor didactice, în vederea dezvoltării şi implementăriii programelor educaţionale de tip „A doua şansă” şi „Şcoală după şcoală”.

Elevilor aflaţi în risc de abandon şcolar timpuriu li se vor acorda burse pe o perioadă de doi ani, în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de trai necesare unei educaţii de calitate. Mario Rafael ILIE Preşedinte, Asociaţia GEDEON Relaţii suplimentare: Irina Conduruţă - manager de proiect, telefon: 021. 335. 11. 52, e-mail: irina.conduruta@gedeon.ro INVITAŢIE/ Conferinţa interregională “Abandonul şcolar, risc major al copiilor ce provin din grupuri dezavantajate, experienţe şi bune practici din alte state UE”

Iaşi, 9 decembrie 2010 Asociaţia GEDEON, beneficiară a proiectului “Educaţia, şansa noastră pentru viitor!” (ID 62447), are plăcerea de a vă invita la conferinţa interregională cu tema „Abandonul şcolar, risc major al copiilor ce provin din grupuri dezavantajate, experinţe şi bune practici din alte state membre U.E.” Conferinţa va avea loc în data de 9 decembrie a.c., Hotel Ramada, sala Napoli, strada Grigore Ureche nr. 27, Iaşi, începând cu orele 10:00.

Cu acest prilej, vor fi discutate teme de interes privind modul de lucru, bunele practici şi abordările concrete ale unor instituţii şi organizaţii europene (portugheze), în domeniul prevenirii şi combaterii abandonului şcolar, ca urmare a vizitei de studiu realizată cu sprijinul partenerului transnaţional COOPETAPE – Cooperativa De Ensino C.R.L. Portugalia. Proiectul, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, vizează prevenirea şi corectarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii, prin adoptarea unor strategii, planuri de acţiune şi programe în domeniul educaţiei, în vederea menţinerii şi reintegrării copiilor dezavantajaţi, cu vârste cuprinse între 8 şi 16 ani, aflaţi în situaţie de risc de abandon şcolar, într-un sistem educaţional deschis şi incluziv. Astfel, vor avea loc, la nivelul şcolilor şi liceelor din regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Centru şi Vest, o serie de acţiuni de conştientizare şi responsabilizare a elevilor, părinţilor/reprezentanţilor legali ai acestora, precum şi a cadrelor didactice, în vederea dezvoltării şi implementării programelor educaţionale tip „A doua şansă” şi „Şcoală după şcoală”.

Elevilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii li se vor acorda burse pe o perioadă de doi ani, cu scopul îmbunătăţirii condiţiilor de trai necesare unei educaţii de calitate. Vă adresăm rugămintea de a confirma participarea dumneavoastră la: Sofia Postelnicu - asistent expert coordonator Organizaţia de Dezvoltare a Romilor Social-Democraţi, e-mail: office@gedeon.ro, telefon: 021. 335. 04. 45, telefon/fax: 021. 335. 04. 54  

www.aevb.ro Copyright ©2010 ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU O VIATA MAI BUNA - AEVB. Toate drepturile rezervate.