ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU O VIATA MAI BUNA ROMANA | ENGLISH

Cine suntem

Cine suntem

ASOCIAŢIA EUROPEANĂ PENTRU O VIAŢĂ MAI BUNĂ este o organizaţie non-guvernamentală, non-profit ce şi-a propus ca obiectiv general îmbunătăţirea calităţii vieţii şi promovarea valorilor umane din România prin susţinerea şi promovarea unor măsuri în domeniile vitale ale existenţei cetăţenilor. Asociaţia Europeană pentru o Viaţă mai Bună derulează activităţi, acţiuni şi iniţiative pentru îmbunătăţirea si reintegrarea accesului pe piaţa muncii pentru persoanele dezavantajate şi manifesta interes în vederea creşterii nivelului de dezvoltare şi a condiţiilor de viaţă în zona rurală.

Asociaţia Europeană pentru o Viaţă mai Bună susţine şi promovează:

- Acţiuni de protecţie şi regenerare a mediului înconjurător şi dezvoltare economică durabilă;
- Promovarea principiilor de non-discriminare şi egalitate de şanse pentru toate categoriile sociale;
- Promovarea naţională şi internaţională a meşteşugurilor, tradiţiilor şi culturii româneşti prin crearea reţelelor şi parteneriatelor între diverse organizaţii şi instituţii naţionale şi internaţionale;
- Activităţi de studii, cercetări şi analize economice, sociale şi de mediu;
- Desfăşurarea unor programe de dezvoltare comunitară care contribuie la creşterea participării şi implicării cetăţenilor în dezvoltarea economică, socială şi culturală a localităţilor.

Asociaţia Europeană pentru o Viaţă mai Bună are la bază experienţa membrilor săi în contextul implementării de proiecte finanţate din fonduri pre si post aderare, acorduri bilaterale cu Banca Mondială, inclusiv colaborări în plan naţional şi European în direcţia măsurilor ce vizează educaţia şi incluziunea socială, dezvoltarea turistică, antreprenoriat, ocuparea forţei de muncă şi integrare pe piaţa muncii.  

www.aevb.ro Copyright ©2010 ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU O VIATA MAI BUNA - AEVB. Toate drepturile rezervate.