ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU O VIATA MAI BUNA ROMANA | ENGLISH

Cerere Turism

Cerere Turism


Prin intermediul membrilor Asociaţia a cumulat experienţă în domeniul planificării, managementului şi implementării Proiectelor şi Programelor complexe privind dezvoltarea socială. În prezent Asociaţia este implicată în calitate de Beneficiar în derularea a două proiecte strategice:

Titlu proiect "CeReRe in Turism": Centre Regionale de Resurse in Turism si servicii integrate pentru stimularea antreprenoriatului in sectorul turismului
Program Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritara 3 "Creşterea adaptabilităţtii lucrătorilor şi a întreprinderilor", Domeniul Major de intervenţie: 3.1. „Promovarea culturii antreprenoriale”. Nr contract POSDRU/92/3.1/S/61201
Regiunea Bucureşti-Ilfov, Nord-Est, Sud-Muntenia
Ţara de intrevenţie România
Parteneri Partener 1 – Fundaţia Amfiteatru
Partener 2 – DIASTASI Training and Consulting Services
Partener 3 – Bolt International Consulting
Durata 36 luni
Descriere OBIECTIV GENERAL: Promovarea culturii antreprenoriale în sprijinul forţei de muncă şi a întreprinderilor din sectorul turismului în vederea creşterii abilităţilor şi competenţelor persoanelor de a materializa idei de afaceri, prin dezvoltarea unor pachete integrate de măsuri, cu scopul creării de noi locuri de muncă în acest sector, în trei regiuni vizate de proiect.
OBIECTIVE SPECIFICE:
OS1: Îmbunătăţirea abilităţilor, competenţelor şi cunoştinţelor oamenilor de afaceri din domeniul turismului pentru a le spori cultura antreprenorială, a stimula dezvoltarea sectorului turistic şi a genera beneficii economice şi sociale.

OS2: Asigurarea formării profesionale acreditate, care va spori nivelul de specializare al managerilor şi angajaţilor IMM-urilor din sectorul turismului, în vederea îmbunătăţirii abilităţilor şi angajabilităţii acestora şi sprijinirii întreprinderilor în care lucrează pentru a se dezvolta şi a deveni mai competitive

OS3: Sprijinirea persoanelor care doresc să îşi demareze propria afacere pentru a înfiinţa noi întreprinderi turistice prin asigurarea unor servicii integrate de iniţiere a afacerilor incluzând consiliere în domeniul antreprenoriatului, formare profesională, asistenţă şi sprijin.

OS4: Sporirea nivelului de conştientizare şi a atitudinii pozitive a grupului ţintă în cele trei regiuni vizate în privinţa beneficiilor antreprenoriatului în sectorul turismului.
Website http://cerere-turism.ro

www.aevb.ro Copyright ©2010 ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU O VIATA MAI BUNA - AEVB. Toate drepturile rezervate.