In Anunțuri

Asociația Europeană pentru o Viață mai Bună  cu sediul în Bulevardul George Coșbuc, nr. 42-44, etaj 2, biroul nr.1, sector 5, București,  telefon 0314328436, e-mail office@aevb.ro, prin prezenta anunță anularea procedurii de atribuire a contractului de organizare evenimente, organizată pentru data de 14.06.2021, ora 10:00, în cadrul proiectului “Mai multe șanse prin educație!” –POCU/665/6/23/134358

Procedura va fi reluată conform prevederilor legale.

Proces verbal de anulare a procedurii de achiziție servicii de organizare evenimente nr. 2021061002/10.06.2021

 

Recent Posts

Leave a Comment

%d bloggers like this: