In Anunțuri
id-viz-obl

Proiectul „Competitiv pe piata muncii” – acces la masuri personalizate de consiliere si formare profesionala pentru 360 de beneficiari

Asociatia CERID – Centre for Equal Rights, Inclusion and Development, in parteneriat cu Asociatia Europeana pentru o Viata mai Buna -AEVB (Partener 1) si Fundatia Centrul de Resurse pentru Educatie si Formare Profesionala – CREFOP (Partener 2) organizeza conferinta de lansare a proiectului „Competitiv pe piata muncii” POCU/298/3/14/121437.

Proiectul este co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 3: Locuri de munca pentru toti, Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupari sustenabile si de calitate a fortei de munca si sprijinirea mobilitatii fortei de munca, Prioritatea de investitii 8.i: Accesul la locuri de munca pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca si pentru persoanele inactive, inclusiv pentru somerii de lunga durata si pentru persoanele cu sanse mici de angajare, inclusiv prin initiative locale de angajare si sprijin pentru mobilitatea fortei de munca, apel de proiecte POCU/298/3/14/Operatiunea compozita 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 si 3.6/14/Operatiunea compozita 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 si 3.6.

Valoarea finantarii nerambursabile este de 4,719,270.02 lei, iar durata de implementare a proiectului este de 18 luni, incepand cu data de 03.09.2018.

Proiectul are ca obiective promovarea si cresterea gradului de ocupare sustenabila si de calitate a fortei de munca pentru 360 de persoane din regiunile Nord Vest, Sud Est si Sud Muntenia.

Proiectul este destinat tuturor persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca si care se regasesc in una din urmatoarele categorii: someri si persoane inactive (someri de lunga durata si / sau persoane cu dizabilitati sau persoane cu studii primare / gimnaziale / liceale / postliceale, persoane peste 54 de ani), persoane de etnie roma si persoane din mediul rural din regiunile Nord Vest, Sud Est si Sud Muntenia.

Scopul final al acestui proiect este de a oferi persoanelor recrutate in grupul tinta, masuri integrate si personalizate de consiliere si formare profesionala, in vederea imbunatatirii accesului pe piata muncii pentru 293 persoane calificate in urma participarii la programele de formare, 184 dintre acestea dobandind, in final, un loc de munca.

Evenimentul va avea loc Joi 15 noiembrie 2018, incepand cu ora 11:00, la Sediul Fundatiei CREFOP Oradea, Piata 22 Decembrie, nr. 12A Oradea-Mare, Bihor, Romania

La acest eveniment sunt asteptati si reprezentanti ai mediului de afaceri, care vor putea afla mai detalii despre proiect, beneficiile angajarii persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile si modalitatile de cooperare in vederea cresterii gradului de insertie profesionala a acestora.

Recent Posts

Leave a Comment

%d bloggers like this: