In Anunțuri

Comunicat de presă

București, data 01.03.2021

 

Educaţia, calea spre viitor!

 

Asociația Europeană pentru o Viață mai Bună, în calitate de lider de parteneriat, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea (Partener 1) și Inspectoratul Judeţean Mureş (Partener 2) implementează începând cu data de 08 ianuarie 2021 proiectul Educaţia, calea spre viitor!, cod MySMIS 133601.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6: Educaţie şi competenţe, Obiectivul specific 6.4: Creșterea numărului de tineri care au abandonat şcoala şi de adulţi care nu şi-au finalizat educaţia obligatorie care se reîntorc în sistemul de educaţie şi formare, inclusiv prin programe de tip a doua şansă şi programe de formare profesională/O.S.6.6: Îmbunătăţirea competenţelor personalului didactic din învăţământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor şi a unei şcoli incluzive”

Obiectivul general al proiectului constă în oferirea unor trasee de reintegrare, personalizate, prin programe de tip “A doua şansă“pentru un număr de 600 de copii/tineri/adulţi care au părăsit timpuriu şcoala, cu scopul de a dobândi calificările necesare pentru ocuparea unui post pe piaţa muncii şi îmbunătăţirea nivelului de competenţe pentru 515 angajaţi din învăţământul preuniversitar din Regiunile Sud-Est (judeţul Vrancea) şi Centru (judeţul Mureş).

Rezultatele prevăzute:

  • 515 personal din învățământul preuniversitar și echipa managerială selectat și înregistrat în grupul țintă în vederea participării la programe de formare;
  • 515 persoane reprezentând personal didactic/personal de sprijin identificat, beneficiază de programe de formare în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive;
  • 600 de persoane, copii/tineri/adulți sunt selectate și înregistrate în grupul țintă în vederea participării la sesiuni de orientare și consiliere și ulterior în programe de formare;
  • 600 de persoane, copii/tineri/adulți beneficiază de servicii funcționale integrate – servicii de consiliere și orientare a carierei cu scopul de a-i readuce în sistemul de educatie și formare;
  • 600 de persoane, copii/tineri/adulți beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație (reîntoarcerea la sistemul formal de educație și formare) de tip ”A doua șansă”; Cel putin 396 de persoane copii/tineri/adulți au finalizat programe de tip a doua șansă, urmare a sprijinului primit.
  • 60 de copii/tineri/adulți, participante în subactivitatea A3.2 vor obține o calificare la finalizarea programelor de tip ”A doua șansă”.
  • 18 campanii de promovare (cate 6 campanii/an în decursul celor trei ani de implementare) a programului „A doua șansă”, de promovare a menținerii în școală a elevilor, a reducerii părăsirii timpurii a școlii și promovarea beneficiilor reîntoarcerii în sistemul de educație și formare pentru tinerii și adulții care nu și-au finalizat educația obligatorie.
  • 1 Management eficient și sănătos;
  • 1 activitate de informare și publicitate derulată conform cerințelor.

Valoarea totală a proiectului este de 9.524.557,36 lei, valoarea cofinanțării UE: 8.095.873,78 lei.

Data începerii și data finalizării proiectului: 08 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2023.

Grupul țintă al proiectului este format dintr-un număr de 600 de copii/tineri/adulţi care, la un moment dat, au părăsit timpuriu şcoala şi care vor beneficia de sprijin direct, de servicii educaţionale de tip “A doua şansă”, cu o abordare pedagogică diferită faţă de cea şcolară, caracterizate de grupe mici de studiu, predare personalizată, inovativă, adaptată vârstei cursanţilor şi 515 personal din învăţământul preuniversitar care îşi vor îmbunătăţi competenţele.

Proiectul “Educaţia, calea spre viitor!” oferă, pe de o parte, o şansă de reintegrare în sistemul de educaţie a persoanelor care au părăsit timpuriu şcoala şi, pe de altă parte, o oportunitate pentru personalul din învăţământul preuniversitar de a-şi dezvolta competenţe profesionale în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile grupui ţintă.

 

Date de contact: Asociația Europeană pentru o Viață mai Bună, telefon: 031.432.84.36; e-mail: office@aevb.ro, www.aevb.ro.

Comunicat întocmit de Delia Nastac – Expert organizare campanii

Recent Posts

Leave a Comment

%d bloggers like this: