D.E.C.A - Dezvoltare prin Educație de Calitate și Acces

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea calităţii educaţiei pentru 300 de  copii şi 100 de  adulţi din grupuri vulnerabile, din care 45 romi din zona defavorizată ZUM RUDARI şi zona funcţională teritoriul Municipiului Giurgiu, judeţul Giurgiu, prin măsuri integrate şi personalizate destinate prevenirii şi reducerii gradului de  abandon şcolar, într-un mediu nediscriminatoriu, incluziv şi motivant utilizând metode formale, informale şi nonformale

Instruit și competitiv pe piața muncii

Scaderea  riscului de saracie si excluziune sociala pentru 752 de persoane care locuiesc in  ZUM Rudari si Zona functionala teritoriul municipiului Giurgiu, judetul Giurgiu, prin realizarea si implementarea unor masuri destinate cresterii gradului de ocupare si coeziunii sociale.

COMPETITIV PE PIATA MUNCII

Despre proiect
Proiectul „Competitiv pe piata muncii” POCU/298/3/14/121437 este implementat de Asociatia CERID- Centre for Equal Rights, Inclusion and Development, în parteneriat cu Asociatia Europeană pentru o Viata mai Bună -AEVB (Partener 1) și Fundația Centrul de Resurse pentru Educație și Formare Profesională – CREFOP (Partener 2).

Proiectul este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de munca pentru toti, Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă, Prioritatea de investiții 8.i: Accesul la locuri de muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și pentru persoanele inactive, inclusiv pentru șomerii de lungă durată și pentru persoanele cu șanse mici de angajare, inclusiv prin inițiative locale de angajare și sprijin pentru mobilitatea forței de muncă, apel de proiecte POCU/298/3/14/Operatiunea compozita 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 și 3.6/14/Operatiunea compozita 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 și 3.6.

Valoarea finanțării nerambursabile este de 4,719,270.02 lei, iar durata de implementare a proiectului este de 18 luni, începand cu data de 03.09.2018.

Ce servicii oferim:
servicii de informare si consiliere profesionala
servicii de mediere a muncii
servicii de formare profesionala a adultilor
servicii de acompaniere
Prin proiect, serviciul de mediere pe piața muncii este oferit gratuit atât pentru companii cât și pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă.

Pașii pentru înscriere

Completati formularul cu datele solicitate și apăsați butonul “Trimite datele de mai sus”;
Formularul dumneavoastră va fi direcționat către un consilier în funcție de județul în care domiciliați sau vă desfășurați activitatea;
Veți fi contactat/ă telefonic în cel mai scurt timp pentru a confirma înscrierea și pentru a programa o întâlnire;
În cadrul întălnirii, vă vom prezenta detaliile proiectului, vom verifica cerințele minime de participare și vom stabili pașii care trebuie urmați în continuare.

Beneficiar – Asociația CERID – Center for Equal Rights, Inclusion & Development

P1 – Asociația Europeană pentru o Viață mai Bună

P2 – Fundația Centrul de Resurse pentru Educație și Formare Profesională

Proiectul Investește în Țara ta

Asociația Europeană pentru o Viață mai Bună, în calitate de lider de parteneriat, împreună cu Primăria Municipiului Făgăraș (Partener 1), Fundația Centrul de Resurse pentru Educație și Formare Profesională – CREFOP (Partener 2) și CIT – Centrul de Informare Tehnologică SRL (Partener 3) anunță lansarea proiectului “Investește în țara ta!”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Proiectul face parte din Componenta 1- Diaspora Start-Up, Axa Prioritară 3– Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific 3.7 – Creșterea Ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană. Valoarea finanțării nerambursabile este de 12.000.179,66 lei, iar durata de implementare a proiectului este de 36 de luni, in perioada: 23.09.2017-22.09.2020.

Lider de parteneriat, AEVB, office@aevb.ro, tel./fax: 0314328436/0314328433.

P1, Primăria Făgăraș, proiecte@primaria-fagaras.ro, tel./fax: 0268211313/0268213020.

P2, Fundația CREFOP, office@crefop.ro, tel.: 0314326570.

P3, CIT-IRECSON SRL, office@cit-irecson.ro, tel./fax: 0314379948/0314379948.

Proiectul A.C.T.I.V.

Asociația Europeană pentru o Viață mai Bună, în calitate de lider de parteneriat, Camera de Comerț și Industrie Prahova (Partener 1) și Mondo Consultanță SRL (Partener 2) implementează începând cu data de 10 ianuarie 2018 proiectul A.C.T.I.V  – Antreprenoriat, Creativitate și Tehnologie pentru Inițiative de Viitor – în regiunea Sud Muntenia.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți. Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană.

Obiectivul general al proiectului constă în sprijinirea antreprenoriatului în domeniul non-agricol din zonele urbane din regiunea Sud-Muntenia prin creșterea competențelor manageriale și antreprenoriale pentru un număr de 450 de persoane.

ACASA - Antreprenoriat Creativ Adaptat Societății Actuale

Obiectivul general al proiectului constă în sprijinirea antreprenoriatului în domeniul non-agricol din zonele urbane din regiunile mai puțin dezvoltate ale României, în special Nord-Est prin creșterea competențelor manageriale și antreprenoriale pentru un număr de 335 de persoane care vor fi selectate prin intermediul evenimentelor de informare derulate în cadrul proiectului atât în țară cât și în străinătate. Proiectul contribuie la promovarea culturii antreprenoriale și la optimizarea abilităților membrilor Grupului Țintă de a identifica în mod realist și de a aplica în practică idei de afaceri, generând efecte pozitive pe termen lung, în mod concret, prin măsuri profesioniste de formare în domeniul antreprenoriatului pentru 335 persoane membre ale Grupului Țintă – persoane fizice (șomeri, persoane inactive, inclusiv studenți, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) care îndeplinesc cumulativ urmatoarele condiții:

  • inteționează să înființeze o afacere non-agricolă în mediul urban;
  • își au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban din regiunile mai puțin dezvoltate ale României, cu predilecție Nord-Est;
  • fac dovada domiciliului sau rezidenței în străinătate în ultimele 12 luni până la momentul înscrierii în Grupul Țintă;
  • au vârsta de minim 18 ani și posedă cetățenia română.

OS1. Dezvoltarea competențelor antreprenoriale prin furnizarea de servicii de formare profesională pentru un număr de 335 de persoane.

OS2. Înființarea și dezvoltarea unui număr de 40 întreprinderi START UP și crearea a minimum 80 noi locuri de muncă.

OS3. Asigurarea sustenabilității pentru un număr de 40 întreprinderi START UP.

Afaceristi in Centru

Obiectivul general al proiectului consta in sprijinirea antreprenoriatului in domeniul non-agricol din zonele urbane din regiunea Centru prin cresterea competentelor manageriale si antreprenoriale pentru un numar de 450 de persoane care vor fi selectate dintre cei 490 de participanti la cele 14 seminarii de informare derulate in cadrul proiectului. Proiectul contribuie la promovarea culturii antreprenoriale si la optimizarea abilitatilor membrilor Grupului Tinta de a identifica in mod realist si de a aplica in practica idei de afaceri, generand efecte pozitive pe termen lung, in mod concret, prin masuri profesioniste de formare in domeniul antreprenoriatului pentru 450 persoane membre ale grupului tinta – persoane fizice (someri, persoane inactive, inclusiv studenti, persoane care au un loc de munca si infiinteaza o afacere in scopul crearii de noi locuri de munca) care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

  • intentioneaza sa infiinteze o afacere non-agricola in mediul urban;
  • isi au resedinta sau domiciliul in mediul rural sau in cel urban din regiunea Centru;

OS1. Dezvoltarea competentelor antreprenoriale prin furnizarea de servicii de formare profesionala pentru un numar de 450 de persoane.

OS2. Infiintarea si dezvoltarea unui numar de 54 intreprinderi START UP si crearea a minimum 108 noi locuri de munca.

In vederea implementarii planurilor de afaceri va fi furnizat un pachet integrat de servicii de consiliere, consultanta, mentorat, constituind activitatea de asistenta in vederea infiintarii afacerilor. In cadrul celor doua birouri de monitorizare si verificare afaceri se va derula activitatea de monitorizare si verificare în vederea asigurarii de post-asistenta pentru cele 54 de afaceri nou-infiintate.

OS3. Asigurarea sustenabilitatii pentru un numar de 54 intreprinderi START UP.

Administratorul schemei de antreprenoriat va desfasura in cadrul pr actiuni care vor viza monitorizarea activitatilor celor 54 de firme infiintate, urmarind inclusiv exploatarea si sustenabilitatea ideii de afaceri, conform metodologiei de realizare a monitorizarii.

Proiectul Măsuri Integrate pentru Comunitate

Măsuri Integrate pentru Comunitățile Marginalizate

Un proiect finanțat de Uniunea Europeană pentru comuna Cuza Vodă, județul Constanța.

Obiectivul general al proiectului este reducerea riscului de sărăcie și excluziune socială pentru un număr minim de 640 de persoane care locuiesc în zone marginalizate în care există populație de etnie rromă…

Proiectul CCI Sibișeni

Incluziunea Socială și Combaterea Sărăciei

Creșterea calității vieții și a incluziunii sociale în Vințu de Jos.

Proiectul are ca obiectiv promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare ca instrument flexibil şi durabil pentru reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunitatea marginalizată din Vinţu de Jos în care există populaţie aparţinând minorităţii rrome (mai exact 555 de persoane, din care 282 de etnie rromă)…