D.E.C.A.

Dezvoltare prin Educație de Calitate și Acces

 

Beneficiar: Asociația Europeană pentru o Viață mai Bună, bd. George Coșbuc 42-44, et.2, sector 5, București.

Parteneri:  1- Liceul tehnologic “Ion Barbu” Giurgiu, str. 1 Decembrie 1918, nr 83.

                   2- Gradinița cu program normal nr 9 Giurgiu, str. Tineretului, nr 1.

Proiectul este co-finanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, POCU/717/5/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC,  Axa prioritară 5- Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii, Prioritatea de investiţii 9.vi. – Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii.

Nr. contract finantare: POCU/717/5/1/139667

Perioada de implementare: 01.10.2021-31.12.2023

Valoare totală eligibilă : 2.835.637,03 lei

Finanțare nerambursabilă UE: 2.800.164 lei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea calităţii educaţiei pentru 300 de  copii şi 100 de  adulţi din grupuri vulnerabile, din care 45 romi din zona defavorizată ZUM RUDARI şi zona funcţională teritoriul Municipiului Giurgiu, judeţul Giurgiu, prin măsuri integrate şi personalizate destinate prevenirii şi reducerii gradului de  abandon şcolar, într-un mediu nediscriminatoriu, incluziv şi motivant utilizând metode formale, informale şi nonformale.

Obiectivul specific constă în creşterea motivării si participării la procesul de învăţămât preşcolar şi şcolar corelat cu reducerea abandonului şcolar pentru 300 de copii, din care 34 din minoritate roma, în şcolile defavorizate din zona vulnerabilă ZUM RUDARI şi zona funcţionala teritoriul Municipiului Giurgiu, judeţul Giurgiu prin măsuri de prevenire, intervenţie şi compensare personalizate şi prin implicarea a 100 de părinţi ai copiilor preşcolari şi şcolari în procesul educaţional.

Grupul ţintă este format din:

–          160 de copii de varsta prescolara inscrisi in sistemul educational, din care minim  18  romi

–          140 de elevi cu varsta scolara inscrisi in sistemul educational, din care minim 16 romi,  repartizati dupa cum urmeaza: 90 elevi ai ciclului primar- clasa a IV-a si 50 elevi ai ciclului gimnazial clasa a VIII-a

–          100 de adulti din care minim 11  romi, din care 60 parinti ai copiilor de varsta prescolara si 40 de parinti ai copiilor de varsta scolara- ciclul primar de clasa a IV-a.

Cele 400 de persoane din grupul tinta vor participa la masuri integrate, prin activitati educationale si activitati de combaterea discriminarii si segregarii, astfel:

Masura 1

  1. activitati educationale prin participarea  celor  300 de copii  la programele de tip gradintita prelugita, SDS si SEI  si la activitatile extra-curriculare,
  2. activitati educationale prin participarea  a celor 100 de adulti ( parinti ai copiilor cu varsta prescolara si  ai celor din ciclul primar- clasa a IV-a)  educatia parentala- WORKSHOPURI.

Masura 2

–          50 de elevi  din ciclul gimnazial clasa a VIII-a  participa la  workshopuri  vocationale,la campanii dentare si de alimentatie si  campanii de antidiscriminare si antisegregare

–          250  de elevi  din ciclul primar (90 clasa a IV-a) si  de la gradinita (160 copii)  participa la campanii dentare si de alimentatie si la campaniile  de antidiscriminare si antisegregare

–          100 de adulti parinti ai copiilor cu varsta prescolara si  ai celor din ciclul primar- clasa a IV-a participa  la campaniile  de antidiscriminare si antisegregare

Selectia grupului tinta copii se va face astfel:

–          Toti copiii din lista de risc educational intocmita de unitatile scolare partenere vor fi invitati sa participe la activitatile proiectului,

–          In situatia in care nu se poate identifica numarul de copii asumat in cererea de finantare din unitatile scolare partenere, se vor extinde identificarile catre celelalte scoli si gradinite din zona functionala Municipiul Giurgiu ZUM RUDARI, conform listei deprivarii materiale si financiare.

Selectia grupului tinta adulti se va face in functie de exprimarea disponibilitatii participarii la activitatile parentale din cadrul proiectului.

Grupul tinta va ideplini cumulativ urmatoarele criterii:

ü  au domiciliul/ locuiesc (sunt rezidente) in teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locala aprobata. Persoanele din comunitatile marginalizate aflate in risc de saracie sau excluziune sociala care nu au acte de identitate, dar locuiesc in acest teritoriu vor reprezenta grup tinta eligibil daca se constata ca locuiesc in comunitatea marginalizata aflata in risc de saracie sau excluziune sociala (declaratie pe propria raspundere).

ü     sunt in risc de saracie sau excluziune sociala prin incadrarea in categoria (B),         conform definitiei Eurostat (indicatorul AROPE), respectiv:

 „(B) se confrunta cu o deprivare materiala severa si nu isi pot permite, cel putin 4 din urmatoarele:

1) sa plateasca chiria sau facturile la utilitati,

2) sa asigure incalzirea adecvata a locuintei,

3) sa faca fata unor cheltuieli neprevazute,

4) sa manance carne, peste sau un echivalent proteic in fiecare zi,

5) o saptamana de vacanta departe de casa,

6) un autoturism,

7) o masina de spalat,

8) un TV color, sau

9) un telefon”.

Activitati previzionate:

A1. MANAGEMENTUL PROIECTULUI

Activitatea de management este o activitate transversală şi se va desfăşura pe toată perioada de implementare a proiectului.

A2 ACTIVITĂŢI PREGĂTITOARE

Realizare metodologie de selecţie a GT. Informarea, recrutarea, selectarea, repartizarea, monitorizarea unui nr. de 400 beneficiari ai GT.

A.3.1. Organizarea si sustinerea workshopurilor vocationale, campaniilor de antidiscriminare si segregare, si a celor medicale

Organizare şi desfăşurare workshopuri vocaţionale. 50 de elevi de clasa a VIII-a vor beneficia de serviciile unui expert, care îi va dirija spre formele de învăţământ care sunt conform disponibilităţilor şi aspiraţiilor lor  în scopul de a le dezvolta toate posibilităţile la maximum şi de a le asigura o eficientă integrare ulterioară în viaţa social-economică

Organizare şi desfăşurare campanii de antidiscriminare şi antisegregare. Stabilire material informativ şi mod diseminare.

Campaniile  de antidiscriminare şi antisegregare vor  fi adaptate nivelului de întelegere şi de comunicare pentru fiecare tip de grup ţintă respectiv copii de vârstă preşcolara (160) şi şcolară (140)  şi cei 100 părinţi inclusi în proiect.

Organizare şi desfăşurare campanii medicale

Campaniile de educaţie dentară   mizeaza pe  atragerea atenției celor mici asupra necesității şi importanţei periajului dentar, in vederea mentinerii sănătăţii orale. Acestea se vor susţine în două sesiuni, pentru ca astfel să se poată urmări atingerea rezultatelor aşteptate.

Proiectul propune organizarea campaniilor de informare – Stil de viaţă sănătos, pt a motiva copiii din GT să adopte un comportament mai sănătos, preventiv, ca astfel,  copii informaţi corect să devină adulţi responsabili. La ambele campanii vor participa toţi copiii din GT (300).

3.2 Organizarea şi susţinerea workshopurilor de parenting

În cadrul activităţilor educaţionale cu părinţii vor avea loc workshopuri  susţinute de către psiholog. Părinţii vor fi informaţi cu privire la rolul decisiv pe care adultul îl are în intervenţia asupra copilului, la legătura strânsă dintre dezvoltarea copilului şi mediul în care creşte. Totodată, vor fi informaţi cu privire la drepturile fundamentale ale copilului: dreptul la viaţă şi sănătate, dreptul la familie, dreptul la educaţie, dreptul de a fi ascultat şi de a se exprima liber etc. şi vor fi consiliaţi în relaţia părinte-copil.

4.1 Organizarea şi sustinerea programului educaţional GPP

Prin măsurile propuse pentru  copiii cu vârstă preşcolară (160) se va urmări dezvoltarea fizica dar şi cea socio-emotională a acestora, în paralel cu pregătirea pt învaţământul şcolar. avand in vedere faptul ca  programul gradinitei partenere este unul normal si ca in cadrul proiectului se propun masuri care sa duca la prelungirea acestuia (activitatile desfasurandu-se începând cu ora 12.00 şi până la ora 16.00), toţi copiii vor beneficia de o masă caldă  în timpul activităţilor zilnice derulate în cadrul subactivităţii. De asemenea, sălile din grădiniţă în care se va desfăşura activitatea, vor fi dotate cu materiale didactice  atractive, de genul tablei interactive, jocurilor de dezvoltare personală şi jucăriilor inteligente, dar şi cu mobilier adecvat: pătuţuri, saltele, pături etc.

5.1 Organizarea şi susţinerea programelor  SDS şi SEI

90 de elevi din învăţământul primar de clasa a IV-a (repartizaţi pe 5 semestre) vor beneficia de programul de educaţie Şcoala după şcoală, zilnic, timp de patru ore, dupa finalizarea orelor de curs. Orele vor fi sustinute de catre un invatator, urmarindu-se acoperirea lacunelor, sprijin in efectuarea temelor si acumularea de noi notiuni. Programul SDS va cuprinde: activitati remediale, indrumarea si efectuarea temelor, autocunoastere si dezvoltare personala, managementul informatiei si al invatarii, managementul vietii personale, educatie pt sanatate, educatie pt mediu de calitate – dezvoltare durabila.

De asemenea, in cadrul proiectului, 50 de elevi de clasa a VIII-a (repartizati pe 5 semestre) vor beneficia de sprijin educational intensiv, constand in activitati remediale la limba si literatura romana si matematica (cate doua ore pe saptamana din fiecare materie).

Principalele rezultate vizate în urma implementării activităţilor din cadrul proiectului: furnizarea unui pachet integrat către grupul ţintă, format din servicii de educaţie şcolară şi participarea la campanii dentare şi de alimentaţie  pentru 300 de copii şi  servicii de educaţie parentală şi participarea la  campanii de combatere a discriminării  pentru 100 de părinţi.