Despre proiect

 

Proiectul S.C.O. – Suport pentru Calificare, Ocupare – ID 157605 este implementat în regiunile Centru si Sud-Muntenia prin Apelul deschis în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), Axa Prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.1.: Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educație & Obiectivul specific: 3.4.: Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al șomerilor și persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație.  

Proiectul este implementat de către Asociația Pakiv România împreună cu Asociația Europeană pentru o Viață mai Bună.

Valoarea finanțării este nerambursabile este de 4.538.536,63 lei.

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului este creșterea ocupării șomerilor și persoanelor inactive în regiunile Centru și Sud-Muntenia, prin consilierea profesională personalizată și îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale ca pozitivare a premiselor de ocupare. Astfel, va facilita obținerea unui loc de muncă pentru minim 92 de persoane șomere sau inactive din regiunile Centru și Sud-Muntenia. Tienrii NEETs (care nu urmează nicio formă de învățământ și nici nu au un loc de muncă) cu vârsta între 16-29 ani nu vor face parte din grupul țintă al acestui proiect.

Proiectul se adresează unui grup țintă format din 202 persoane șomere sau inactive care doresc să beneficieze de sprijin pentru obținerea unui nou loc de muncă, prin participarea la consiliere profesională personalizată și potențial programe de formare a competențelor profesionale în domeniile confecționer articole textine, brutar și cameristă, cu asumarea certificării a minim 164 de persoane din GT.

Serviciile oferite în cadrul proiectului sunt:

  • Servicii de informare și consiliere profesională
  • Servicii de formare profesională a adulților
  • Servicii de mediere a muncii

 

Proiectul își propune corelarea pregătirii persoanelor inactive sau șomere, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație cu nevoia de forță de muncă specializată.

Proiectul va contribui la crearea de noi locuri de muncă şi la acoperirea nevoii de forță de muncă calificată, existentă pe plan național și regional. Aceste persoane integrate pe piața muncii contribuie la menținerea capacității de producție a companiilor locale, la dezvoltarea economiei și a comunităţilor locale.

De asemenea, sprijinul primit de către cele 202 persoane, șomeri și persoane inactive, pentru identificarea posibilităților de angajarea pe piața muncii locale va conduce la stabilizarea teritorială a stocului de forță de muncă cu potențial de dezvoltare pe termen mediu și lung.