erasmus-plus-report

Erasmus+ - Lucrăm Împreună pentru Educația Inclusivă a Romilor

Raport Erasmus - Noiembrie 2017

În ultimii ani, au fost implementate un număr mare de inițiative pentru promovarea includerii copiilor romi în sistemul de învățământ. Cu toate acestea, situația rămâne o provocare, deoarece copiii romi continuă să se confrunte cu dificultăți în ceea ce privește accesul la sistemul de învățământ, precum și în avansarea lor la nivelurile de învățământ superior. Diferențele culturale, discriminările, absenteismul, abilitățile și competențele subdezvoltate, precum și formarea limitată a personalului didactic în ceea ce privește educația interculturală conduc adesea la eșecuri în ceea ce privește realizările copiilor romi în învățământ, precum și abandon școlar.

Scopul proiectului este schimbul de experiență și de bune practici între organizațiile partenere în cadrul  implementării activităților și proiectelor care vizează promovarea incluziunii romilor în sistemul educațional, în special instrumente și / sau metode aplicate în mediul școlar și rezultate pozitive realizate. Se pune accentul pe modul în care au fost aplicate / implementate aceste instrumente și metode de succes, care a fost impactul lor, precum și ce a funcționat și ce nu în mediul socio-economic dat. În acest context, s-a realizat o activitate pilot la scară mică, concepută pentru a testa instrumente și metode de succes în Grecia, Bulgaria și România, cu scopul de a oferi organizațiilor partenere idei noi pentru promovarea educației incluzive a romilor, precum și pentru a completa și a îmbunătăți existența care pot consolida în continuare eficiența eforturilor fiecărui partener în implementarea unor activități similare, sporind astfel know-how-ul organizației și a personalului implicat…

Prima întâlnire a proiectului transnațional și vizita de studiu, Atena, 21-23 ianuarie 2017

Prima întâlnire și prima vizită de studiu a proiectului „Lucrăm împreună pentru educația incluzivă a romilor” au avut loc la Gimnasio 2 din Agia Varvara în perioada 21-23 ianuarie 2017. Reprezentanții partenerilor proiectului și alți stakeholderi interesați în domeniul educației romilor din Grecia au participat la întâlnirea în care au avut ocazia să facă schimb de experiență și de practici…

Criterii de selecție și intervenții la scară mică

În urma primei întâlniri și primei vizite de studiu a proiectului „Lucrând împreună pentru educația incluzivă a romilor”, care a avut loc la Gymnasio 2 din Agia Varvara, în perioada 21-23 ianuarie 2017, fiecare partener a selectat o intervenție la scară redusă care să se aplice în cadrul acestuia. Aspectele metodologice ale criteriilor de selecție pentru cele mai bune practici au fost discutate în timpul întâlnirii transnaționale și apoi la reuniunea lunară virtuală de proiect din februarie 2017…

A doua reuniune a proiectului transnațional, România, 27-28 martie 2017

După aproximativ o lună de testare pilot a intervențiilor la scară mică în cele trei țări, a avut loc cea de-a doua întâlnire transnațională și vizită de studiu la București și Ialomița în România în zilele de 27 și 28 martie 2017. Scopul vizitei de studiu a fost schimbul de experiență și cele mai bune practici cu organizații și școli legate de educația incluzivă a romilor din România. În total 16 reprezentanți ai celor șase organizațiile partenere ale proiectului au participat la vizita de studiu și la reuniunea transnațională a proiectului…

A treia reuniune a proiectului transnațional, Bulgaria, 15-16 mai 2017

A treia întâlnire în cadrul proiectului transnațional și vizita de studiu a proiectului au avut loc în Pavlikeni și Veliko Turnovo în Bulgaria în perioada 15-16 mai 2017. Scopul reuniunii transnaționale a fost schimbul de experiență și învățarea de la egal la egal. Reprezentanții proiectului s-au întâlnit cu organizații și actori locali legați de educația incluzivă și au avut ocazia să discute pe larg despre aspecte legate de educația incluzivă a romilor.

În prima zi a vizitei de studiu, partenerii au vizitat Centrul Amalipe pentru dialogul și toleranța interetnică. Directorul Biroului Centrului a prezentat obiectivul Centrului, proiectele și acțiunile puse în aplicare în prezent. După cum a menționat, „educația este o zonă în care Centrul Amalipe a lucrat încă de la începuturile sale”. Activitățile organizației se axează pe accesul la școli, profesori, părinți și studenți din întreaga țară. Centrul implementează o varietate de activități și programe privind educația incluzivă a romilor. Printre acestea se numără programul „Fiecare Cursant va fi Câștigător”. Acesta urmărește prevenirea abandonului școlar și asigurarea păstrării studenților romi, sporind numărul adulților romi implicați în orice formă de învățământ de-a lungul vieții și creșterea procentului de tineri romi care își continuă educația în gimnazii și licee…

Implementarea Pilot

Implementarea-pilot a instrumentelor și metodelor de promovare a educației incluzive a romilor a fost una dintre principalele activități ale proiectului care caută să ofere organizațiilor partenere noi idei și instrumente pentru promovarea educației inclusive a romilor și să testeze dacă instrumentele și metodele folosite de una dintre organizațiile partenere ar putea fi aplicată în localități cu caracteristici socio-economice diferite și ar obține rezultate similare…

Conferința Finală

Conferința finală a proiectului „Lucrăm Împreună pentru Educația Incluzivă a Romilor” a avut loc la 11 decembrie 2017 la Gimnasium 2 din Agia Varvara. La conferință au participat reprezentanți ai partenerilor proiectului, precum și ai părților interesate implicate activ în domeniul incluziunii romilor și în special în educație și au avut ocazia de a prezenta și a discuta despre activitățile și rezultatele proiectului…

Prezentarea Generală a Proiectului

Obiectivul proiectului a fost schimbul de experiență între organizațiile partenere, toate având experiență în implementarea activităților și proiectelor ce vizează promovarea incluziunii romilor, inclusiv prin includerea copiilor romi în educație. Proiectul a facilitat schimbul de experiență și bune practici între organizațiile partenere cu privire la evoluțiile naționale întru incluziunea romilor în educație, precum și instrumentele și metodele pe care le-au aplicat și / sau le-au pus în aplicare obținând rezultate pozitive…