Proiecte POSDRU

Proiectul Start la Antreprenoriat!

Through its 30-month activities, the project aimed to contribute to the development of human resources by supporting and promoting entrepreneurship, access to and sustainable development in employment, on a flexible and inclusive labor market.

Proiectul CeReRe în Turism

Proiectul CeReRe în Turism și-a propus realizarea unei game ample de activități menite să contribuie la crearea şi dezvoltarea unui spirit antreprenorial în domeniul turismului, concretizate în programe de formare profesională certificată, servicii de consultanță și asistență pentru creșterea competitivității afacerilor în turism și în servicii de consultanță și îndrumare pentru înfiinţarea şi operarea unei afaceri turistice (la nivel de activitate independentă sau întreprindere mică sau mijlocie).

Proiectul EchitFem

EchitFem este un proiect adresat femeilor în vederea consolidării accesului egal la ocupare și îndeosebi la construirea unei cariere profesionale şi implicarea în funcţii de conducere, precum și dezvoltarea antreprenoriatului feminin. Proiectul urmărește crearea unei pieţe a muncii inclusive pentru femeile din domeniile comerț, servicii și industrie alimentară din regiunile Sud Muntenia și București Ilfov.

Proiectul este parte a programului POSDRU, conceput pentru dezvoltarea capitalului uman și creșterea competitivității, ca și asigurarea de oportunități sporite pentru participarea viitoare pe o piață a muncii modernă și flexibilă…

Proiectul PROFESSIO

În acest proiect ne-am propus îmbunătățirea capacității de ocupare a 560 de persoane șomere de lungă durată și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă din regiunile Nord-Est și Sud-Muntenia, corelată cu creșterea nivelului de pregătire prin participarea la cursurile de formare profesională continuă și diminuarea riscului de excluziune socială.

Proiectul PIDRU

În cadrul acestui proiect s-au derulat și o serie de activități care au avut ca scop dezvoltarea antreprenoriatului în mediul rural. Aceste activități au avut ca rezultat înfiintarea unui numar de n firme / afaceri de către persoane din Grupul Țintă al proiectului – șomeri din mediul rural.