In Anunțuri

Republicare anunț

 

Anunt recrutare experți

 

Asociația Europeană pentru o Viață mai Bună recrutează următorii experți în cadrul proiectului S.C.O. – Suport pentru Calificare, Ocupare – ID 157605:

 

Expert formare

Cerințe:

Codul ocupației: 333309 instructor/preparator formare

Atribuții: Responsabilitatea postului este asumata in cadrul activitatii 3, constand in participarea la organizarea si eficientizarea derularii programelor de formare de catre partener. Elaboreaza documentele tehnice necesare pentru derularea cursurilor de formare a competentelor profesionale

(cataloage, registre, fise pontaj), Intocmeste dosare de evaluare finala, examinare si certificare, Distribuie catre participanti materialele si instrumentele de curs si participa la realizarea activitatilor administrative in perioada desfasurarii cursurilor; Colecteaza toate documentele necesare dosarelorde formare GT etc.

Educație solicitata STUDII MEDII ABSOLVITE – 3 ani

Cerințe din fisa postului

Experiența solicitata: EXPERIENTA IN PARTICIPAREA SUPORTIVA LA DEMERSURILE DE ORGANIZARE SI IMPLEMENTARE A PROGRAMELOR DE FORMARE – 1 ani

Competențe solicitate: ABILITATI DE COMUNICARE SI RELATIONARE DE NIVEL SUPERIOR

 

Consilieri ocupare

Codul ocupației: 242311 consultant reconversie-mobilitate personal

Atribuții: Responsabilitatea postului este asumata în cadrul subactivitaþilor 2.1. si 2.2. si consta în asigurarea implementarii demersurilor de consiliere profesionala personalizata si de mediere în vederea ocuparii pentru beneficiarii alocaþi din GT asociat partenerului.

Educație solicitata: STUDII SUPERIOARE FINALIZATE CU LICENTA – 3 ani

Cerințe din fisa postului

Experiența solicitata: EXPERIENTA IN CONCEPTUALIZAREA, IMPLEMENTAREA, MONITORIZAREA SI PERSONALIZAREA DEMERSURILOR DE CONSILIERE PROFESIONALA – 1 ani

Competenþe solicitate: ABILITATI DE COMUNICARE SI RELATIONARE DE NIVEL SUPERIOR, CAPACITATE DE ANALIZA SI SINTEZA PESTE MEDIE

 

Expert recrutare grup țintă:

Codul ocupației: 333306 analist resurse umane

Atribuții: Responsabilitatea postului este asumata în cadrul subactivitaþii 1.2. si consta în asigurarea implementarii demersurilor de înregistrare, menþinere si monitorizare a beneficiarilor în GT de catre partener.

Educație solicitata: STUDII MEDII ABSOLVITE – 3 ani

Cerințe din fisa postului

Experiența solicitata: EXPERIENTA IN DEMERSURI DE INREGISTRARE GT, ANALIZA SI PROCESAREA DATELOR DE INREGISTRARE IN GT – 0.5 ani

Competențe solicitate: Abilitati de comunicare si relationare de nivel superior

 

 

CV-urile vor fi transmise la adresa de mail a Asociației până pe data de 17.02.2023. Doar candidații selectați vor participa la interviu și proba scrisă (după caz).

 

 

Recent Posts

Leave a Comment

%d bloggers like this: