In Anunțuri

Selecție ocuparea postului de lector pe Regiunea Centru

Asociaţia Europeană pentru o Viață mai Bună, Partener 2 în cadrul proiectului ID 103385, CCI SIBIŞENI – Creşterea calităţii vieţii şi a incluziunii sociale în Vinţu de Jos – finanţat din Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional Capital Uman, organizează selecţie pentru ocuparea următoarelor posturi disponibile pentru regiunea Centru, astfel:

Lector (curs Competențe Antreprenoriale) – 1 post

Cerințe:

 • NIVEL STUDII: superioare finalizate cu licență, specializarea Economie sau Management reprezintă un avantaj
 • CUNOȘTINȚE SPECIFICE / CALIFICĂRI: cunoașterea procedurilor FSE/FEDR și a instrucțiunilor AMPOCU;
 • EXPERIENȚA ÎN DOMENIU (PROFESIONALĂ): este necesară experiența profesională generală de 2 ani și cea specifică în derularea activităților de predare de minim 6 luni. Istoricul activării în activități formative în cadrul proiectelor FSE reprezintă un avantaj;
 • LIMBI STRĂINE: nivel mediu de cunoaștere a limbii engleză;
 • CUNOȘTINȚE OPERARE  P.C.: nivel mediu MICROSOFT OFFICE și INTERNET EXPLORER;
 • ABILITĂȚI NECESARE: abilități superioare de comunicare și relaționare, capacitate de analiză și sinteză a informațiilor, de prioritizare a activităților și de bună gestionare a timpului de lucru, orientare către rezultat, dinamism, rezolvare de probleme.
 • CERINȚE SPECIFICE: disponibilitate pentru deplasări și pentru lucru în program prelungit.

Atribuţii:

 1. Realizează planificarea activității de formare antreprenorială, în conformitate cu curricula specifică și cu obiectivele de formare prevăzute de prevederile formative din cadrul cererii de finanțare;
 2. Va respecta graficul de implementare a cursului, liniile de acțiune stabilite de la începutul cursului, tehnicile de lucru stipulate în metodologia de formare și curba pedagogică de transmitere a cunoștințelor, însușire a abilităților și atitudinii în conformitate cu prevederile curriculei și cu obiectivele formative specifice proiectului de față;
 3. Se va asigura că programul de formare va cuprinde și modulul special de egalitate de șanse și dezvoltare durabilă, precum și de aplicare a principiului poluatorul plătește astfel încât în dezvoltarea afacerilor sale să se asigure respectarea acestor principii;
 4. Va întocmi tabele de prezență pe care le va înmâna cursanților pentru păstrarea evidenței prin semnătură, la fiecare întâlnire și pe care le va înmâna săptămânal pentru avizare Responsabilului Activitate Antreprenorială;
 5. Va gestiona completarea de către participanții la curs a listei prin care se atestă primirea suportului de curs;
 6. Oferă feedback cursanților vis-a-vis de evoluția lor în cadrul programului de formare și realizează activitățile de evaluare în conformitate cu curricula demersului formativ;
 7. Completează catalogul participanților la activitățile de formare cu rezultatele evaluărilor periodice și cu prezența/absența acestora la sesiunile de evaluare;
 8. Va completa condica de prezență a formatorilor așa cum este prevăzut în metodologia de formare aferentă proiectului;
 9. Realizează raportarea săptămânală a activității de formare antreprenorială în cadrul subactivității 3.1. în fiecare zi de vineri pentru săptămâna în curs, cu evidențierea rezultatelor implementării, a măsurilor de optimizare luate și a eventualelor probleme survenite și le înaintează pentru aprobare Responsabilului Activitate Antreprenorială;

CV-urile în format Europass se transmit pe adresa de mail office@aevb.ro sau la sediul Asociaţiei Europene pentru o Viață mai Bună din loc. B-dul George Coșbuc, nr. 42-44, etaj 2, sector 5, București, Telefon: 031.432.84.36 Fax: 031.432.84.33.

Selecţia va consta în evaluarea CV-urilor şi o probă de interviu.

Data limită de depunere a documentelor: 10.05.2018.

Interviul va avea loc la sediul Asociaţiei Europene pentru o Viață mai Bună din București, B-dul George Coșbuc, nr. 42-44, etaj 2, sector 5, București sau conferință online (Skype) în data de 14.05.2018, în intervalul orar 12.00-14.00, în funcție de disponibilitatea candidaților.

Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 031.432.84.36.

%d bloggers like this: